Kvinnoöden

5 november 2001

Författare Claudine Monteil
Titel Söndagarna med Simone. En rebellflickas memoarer
221 sidor
Förlag Atlas 2001
Cirkapris 225 kronor
ISBN 91-8904-460-6

Claudine Monteil hade en för franska kvinnor mycket ovanlig uppväxt. Hennes morfar ansträngde sig för att uppfostra sina döttrar till självständiga kvinnor, vilket de också blev. Hans yngsta dotter blev kemist och universitetsrektor – och mamma till Claudine. Hon blev aktivist i vänsterrörelsen på 1960-talet, men ställdes inför valet att stödja sina (manliga) vänsterkamrater eller feministerna. Hon valde feministerna.
Så inleddes också hennes bekantskap med Simone de Beauvoir, den franska feministiska rörelsens ikon. Som 20-åring blev hon en i kretsen av kvinnor som samlades hemma hos Simone de Beauvoir för att diskutera feministiska frågor och sedan genom demonstrationer och aktioner bidrog till att stärka kvinnans ställning i Frankrike.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida