Kvinnor i vården fortsatt sjuka

4 augusti 2006

Trenden i samhället är att antalet långa sjukdomsfall minskar. Men för kvinnor inom vård och omsorg är minskningen liten eller ingen alls. Det visar en stor undersökning som försäkringsbolaget AFA har genomfört.

? Det är ett allvarligt resultat både för vården och för dem som drabbas. Det borde vara en skarp signal till arbetsgivarna att göra en analys av vad ohälsan beror på och sätta in åtgärder för att motverka den, säger Lisbeth Löpare-Johansson, vice ordförande i Vårdförbundet.

Antalet sjukskrivna för psykiatriska diagnoser är dessutom högre bland sjuksköterskor än för arbetstagare i genomsnitt. Bland kvinnor i genomsnitt har 32 procent av de sjukskrivna en psykiatrisk diagnos, bland kvinnliga sjuksköterskor är motsvarande siffra 40 procent. Bland män i genomsnitt har 20 procent av de sjukskrivna en psykiatrisk diagnos, men bland manliga sjuksköterskor är den psykiska ohälsan lika hög som bland de kvinnliga kollegerna.

Lisbeth Löpare-Johansson anser att psykisk ohälsa bland annat är en fråga om arbetsorganisation.

? Vården är dålig på att ta tillvara individers olikhet och kompetens. Att alla ses som utbytbara och måste passa in i samma ruta kan vara en av flera orsaker till att så många mår dåligt, säger hon.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida