Kvinnor mår bra, också

1 december 2003

Kvinnor mår i alla fall inte bara dåligt. Faktum är att de rapporterar högre välbefinnande än män, enligt en undersökning av psykisk hälsa. Visserligen upplever de sig ha en tyngre total arbetsbörda än män, och visserligen stiger deras stresshormonnivåer när de slutat arbetet och närmar sig hemmet. Men kvinnors nära relationer är en sorts vaccination mot ohälsa, tror forskarna. Moderskap, dotterskap och vänskap kan alltså vara en investering för framtiden.

Det är en upplyftande tanke.

Mindre upplyftande är det faktum att det faktiskt inte var förrän under början av 1990-talet som läkemedelsindustrin började utföra sina tester även på kvinnor. Inte för att industrin tyckte det var en så jublande bra idé, utan för att lobbygrupper (kvinnor) i USA satte press på myndigheterna där. Professorn i farmakologi som intervjuas i den här bilagan berättar att det fortfarande återstår mycket att göra när det gäller studier av könsskillnader och läkemedelsbiverkningar.

Även hjärtsjukvården har präglats av synen på mannen som norm. Inte förrän på senare år har man uppmärksammat att även kvinnor drabbas av infarkter. De drabbas ungefär tio år senare än män och deras symtom är mer svårdiagnostiserade, men hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken även hos kvinnor. Män, har det visat sig, får oftare ambulanstransport till sjukhuset, får dyrare läkemedel och erbjuds oftare rehabilitering. Kanske är en orsak att kvinnor dessutom har betydligt svårare än män att förklara sina symtom.

En sociolog i Umeå har frågat ungdomar om deras kroppsuppfattning. Hennes undersökning bekräftar att unga flickor ser på sina kroppar som objekt. Det gör inte de jämnåriga pojkarna. Jo, när de ser på flickornas – men inte på sina egna. De som är allra mest missnöjda med sina kroppar är flickor i 17-årsåldern.

Att skriva om kvinnohälsa är något av en balansakt. Kvinnor är mer än underliv, påpekar kardiologen. Klimakteriet är en naturlig del av livet, understryker gynekologen. Och genusvetarna berättar om hur kvinnor anpassar sig tills de blir sjuka.

Ett tema om kvinnohälsa är som ett tema över livet självt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida