Arbetsmiljö

För mycket på jobbet kan få kvinnor att öka i vikt

För mycket på jobbet kan få kvinnor att öka i vikt
Höga krav på jobbet under lång tid ökar risken för att gå upp i vikt, men bara för kvinnor. Arkivbild: Getty Images

Oavsett om kvinnor har en akademisk bakgrund eller inte tycks höga krav på jobbet öka risken för att de ska gå upp i vikt. Männens midjemått verkar dock inte påverkas alls. 

22 januari 2019

Nära 3 900 vuxna kvinnor och män har deltagit i studien Västerbotten intervention program. Vid tre tillfällen under 20 års tid har deras kroppsvikt och krav och kontroll i arbetet undersökts.

En grupp forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg och universitetet i Umeå har nu analyserat resultaten.

De visar att det var vanligare att personer med låg kontroll i jobbet ökade rejält i vikt, definierat som tio procents viktökning eller mer under studiens gång. Det gällde både kvinnor och män.

Bara kvinnor

Däremot spelade höga krav under lång tid enbart roll för kvinnor. Drygt hälften av kvinnorna som varit exponerade för höga krav gick upp rejält under den 20 år långa uppföljningsperioden. Deras viktuppgång var ungefär 20 procent högre jämfört med kvinnor med låga krav på arbetet.

Detta oavsett om kvinnorna hade en akademisk utbildning eller inte. Inte heller kvaliteten på kosten eller andra livsstilsfaktorer förklarar sambandet.

– Vi har inte undersökt de underliggande orsakerna men man kan tänka sig att det handlar om en kombination av krav på jobbet och att kvinnor oftare tar större ansvar för hemmet, vilket kan göra det svårt att hinna träna och leva hälsosamt, säger förstaförfattaren Sofia Klingberg, forskare inom samhällsmedicin och folkhälsa vid Sahlgrenska akademin, i en kommentar till studien.

Genom att identifiera grupper som är känsliga för stress och arbeta för att minska den arbetsrelaterade stressen skulle man sannolikt kunna reducera inte bara viktuppgång utan även insjuknande i bland annat hjärtkärlsjukdom och diabetes, menar forskarna bakom studien.

Testa dig själv

Hur höga är kraven på dig själv i jobbet? Har du låg eller hög kontroll? Här kan du göra testet som forskarna använt sig av i studien..

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida