Sjukhusvård

Kvinnor vårdas kortare tid än män på sjukhus

Kvinnor vårdas kortare tid än män på sjukhus
Kvinnor vårdas kortare tid på sjukhus jämfört med män. Arkivbild: Getty Images

Kvinnor vårdas i regel kortare tid på sjukhus än män. Skillnaden är nästan ett halvt dygn i genomsnitt, enligt en rapport från Socialstyrelsen. Vårdtiderna för förlossningar är den huvudsakliga anledningen till skillnaden.

– Okomplicerade förlossningar har oftast kort vårdtid, i genomsnitt mindre än två dagar, säger Lisbeth Serdén, utredare på Socialstyrelsen.

För män varar en genomsnittlig sjukhusvistelse i 4,3 dagar. Kvinnors snitt är bara knappt 3,9 dagar, enligt den nyligen publicerade rapporten DRG-statistik 2017.

Könen hamnar dock på samma vårdtid om man räknar bort sjukhusbesök kopplade till graviditet och förlossning, samt könsrelaterade sjukdomar för både män och kvinnor.

.

Störst var skillnaden i medelvårdtid mellan könen i Uppsala. Där vårdades männen i snitt 0,6 dagar längre, medan det i Blekinge nästan inte var någon skillnad alls mellan könen.

Variationerna i vårdtid beror dock mer på var i landet man bor än vilket kön man har. I Norrbottens län vårdades patienterna i snitt 1,5 dygn längre än i Kalmar län.

– Det handlar mycket om hur mycket geriatrik ett län har. Inom geriatriken är det avsevärt mycket längre vårdtider, säger Lisbeth Serdén.

Gällande Stockholms län ingår geriatriken inte i statistikunderlaget, vilket drar ner snittet med omkring ett dygn.

Tecken på effektivitet

Enligt Socialstyrelsens rapport kan en kort medelvårdtid vara ett tecken på att vården är effektiv. Allt för snabba utskrivningar kan innebära det motsatta.

– Det finns ingen värdering i det egentligen. Sverige har extremt korta vårdtider jämfört med andra länder, säger Lisbeth Serdén.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida