Kvinnor vill själva välja uppföljningsmetod

Kvinnor som behandlats för bröstcancer har av tradition följts upp med rutinmässiga återbesök hos läkare. För många kvinnor är det viktigare att veta att de när som helst kan komma i kontakt med vården, och då helst med en och samma person.

16 november 2004

Det visar en doktorsavhandling som Ingalill Koinberg disputerar på vid Linköpings universitet den 3 december.

Till vardags arbetar hon som bröstsjuksköterska vid onkologmottagningen på sjukhuset i Varberg.

Där har det i många år funnits en möjlighet för patienterna att själva få välja om de vill komma på de traditionella återbesöken hos läkaren eller ha kontakt med bröstsjuksköterskan på onkologmottagningen vid behov.

Fyra studier

För att ta reda på vilket av de båda uppföljningssystemen som egentligen är bäst för patienten har Ingalill Koinberg i fyra olika studier, två med kvalitativ ansats och två med kvantitativ, undersökt hur patienter uppfattar tiden efter operationen.

Hon har också gjort interventioner med uppföljning vid behov hos  sjuksköterska eller med utbildning av ett multidisciplinärt bröstcancer-team.

Varierande behov

Resultaten visar att behoven varierar. Medan vissa kvinnor föredrar fasta rutiner med traditionella återbesök till läkare betonar andra tillgänglighet; kontinuitet, trygghet och tillit är väsentligt liksom att den information som ges utgår från individen.

De kvantitativa studierna visade ingen skillnad i välbefinnande, återfall eller död.

– Eventuella recidiv upptäcks i regel av patienten själv, mellan återbesöken, vilket även bekräftas av tidigare studier, säger Ingalill Koinberg.

Patienttillfredsställelsen och upplevelsen av tillgänglighet var lika hög i båda grupperna.

Personalkategori oviktigt

Patienterna tyckte inte heller att det spelade någon roll om de kom till en läkare eller sjuksköterska. Däremot var det viktigt för dem att möta samma person vid varje tillfälle.

– Det här är egentligen friska kvinnor som vi bör stödja med utbildning i egenvård och adekvat information. Alla har inte ens behov av en uppföljning. Det är kvinnans, inte vårdens, behov som bör avgör hur uppföljningen ska gå till.

Titeln på avhandlingen är Traditional or individualised follow-up in women after breast cancer surgery.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida