Kvinnor vill visst ha makt

5 april 2004

Var finns kvinnorna i organisationen och vilket handlingsutrymme har de? Det vill ekonomen Klara Regnö få svar på i det forskningsprojekt om jämställdhet inom kvinnodominerade organisationer som hon nyligen har inlett. För när man talar jämställdhet är det inte bara antalet kvinnor på ledande poster som räknas, konstaterar Klara Regnö, som är doktorand vid Fosfor, Feminist organization studies, på Handelshögskolan i Stockholm,

– Det finns en föreställning om att kvinnor inte vill ha makt. Tidigare forskning visar att så är det inte. Generellt sett är det strukturer som hindrar dem.

Det kan vara tydliga diskrimineringar som att kvinnliga chefer får sämre lön än manliga, eller mer subtila som att de inte kommer till sin rätt i organisationen. Kvinnor blir inte sporrade att gå vidare i karriären av sina manliga chefer.

Förra året studerade Klara Regnö ledarskapet på länsstyrelsen i Stockholm, en organisation med många kvinnor i botten och få i toppen. Där berättade kvinnliga enhetschefer om en manlig ledarskapskultur och om sina upplevelser av att bli osynliggjorda.

Trots tal om jämställdhet finns många hinder – ibland dolda vid en ytlig betraktelse.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida