Kvinnors idéer premieras

Nu ska kvinnliga innovatörer på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge uppmuntras. Under våren startar projektet Utveckla din idé.

Det är inte bara uppfinningar i traditionell bemärkelse som ska stödjas i projektet, berättar omvårdnadschef Marie-Louise Orton.

– Det kan också vara tankar kring organisation och lösningar på sociala problem, som kvinnor ofta funderar på.

Marie-Louise Orton vet att det finns idéer bland medarbetarna. Men eftersom det i kvinnodominerade yrken är ovanligt att man gör slag
i saken och utvecklar sina idéer, har hon initierat projektet i samarbete med Inga Lill Stjerndahl från Nutek (verket för näringslivsutveckling). De är även med och finansierar projektet liksom svenska esf-rådet (statlig myndighet för eu:s socialfond, esf).

Det kommer att finnas förändringsagenter med olika yrkesbakgrund i de olika verksamheterna, som ska kunna fånga upp idéerna. Tanken är att det ska vara lätt för innovatörerna att ta kontakt med någon som finns nära, och som de kanske redan känner, för att testa om idén håller. Förändringsagenterna kommer att få en grundläggande utbildning i innovationskunskap och fortlöpande utbildning i genusvetenskap.

Ett belöningssystem för de idéer som visar sig vara
lönsamma eller på annat sätt bra för verksamheten ska arbetas fram. Det kan innebära att en god idé premieras med bättre villkor i något avseende, kanske en summa pengar.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida