Kvinnors önskemål om kejsarsnitt undersökta

Kvinnornas egna önskemål har stor betydelse för om barnet föds med kejsarsnitt eller inte. Det visar en studie av barnmorskan Ingegerd Hildingsson i Sundsvall.

Drygt 3 000 kvinnor tillfrågades i graviditetsvecka 16 om hur de ville ha sin förlossning. Om de fick välja fritt föredrog åtta procent kejsarsnitt. Nu har barnmorskan Ingegerd Hildingsson, lektor i omvårdnad vid Mittuniversitetet, studerat om de fick det.

– Det är en mediemyt att det främst är högutbildade storstadskvinnor med fullskriven agenda som önskar snitt för att kunna planera in sin förlossning som en i raden av alla andra aktiviteter. I stället är det de sårbara – ensamstående, allmänt rädda, rökare – och de med tidigare negativa förlossningsupplevelser som vill bli snittade, säger hon.

Yngre och lågutbildade

De tyngsta faktorerna för att önska kejsarsnitt var förlossningsrädsla hos förstföderskorna, tidigare kejsarsnitt, förlossningsrädsla och negativa förlossningsupplevelser hos omföderskorna.

Hälften av de kvinnor som i graviditetsvecka 16 önskade bli förlösta med kejsarsnitt blev också det, visar Ingegerd Hildingssons studie.

– De som har önskat kejsarsnitt men inte fått det är främst yngre kvinnor och lågutbildade, kanske för att de aldrig vågar framföra sina önskemål, säger honl.

Medicinska indikationer

Mellan 1995 och 2001 ökade antalet kejsarsnitt i Sverige från 10 till 14 procent om året. Och kvinnans inställning spelar alltså stor roll för om hennes förlossning slutar med ett kejsarsnitt eller inte. Men beslut om kejsarsnitt ska enligt reglerna göras av läkaren på medicinska grunder.

– Har vi råd att låta kvinnor få en operation utan att den är medicinskt motiverad så som det verkar gå till i dag? Det är viktigt att man diskuterar andra möjliga stödåtgärder för kvinnor som önskar kejsarsnitt, säger Ingegerd Hildingsson.

Hon konstaterar att ett kejsarsnitt inte är någon genväg. Besvären kommer efter förlossningen i stället för under tiden.

Ingen sjukskrivning

Operationen innebär ökade risker för blödningar, infektioner och blodpropp och kan innebära att det tar längre tid att bli gravid igen.

Kvinnor blir inte sjukskrivna efter ett kejsarsnitt utan förväntas kunna ta hand om sina nyfödda barn direkt efter sin operation.

– Ett kejsarsnitt är en öppen bukoperation. Säg den karl som skulle acceptera att göra en ljumskoperation utan att bli sjukskriven. Men kvinnan får ta av sin föräldrapeng, säger Ingegerd Hildingsson.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida