Kvinnors vårdföretag studeras

Vad driver kvinnor att starta eget inom vård och omsorg? Det ska två forskare vid Stockholms universitet ta reda på.

30 september 2003

Vårdföretagen är en växande och osynlig del av näringslivet som fortfarande är relativt outforskat. Det ska forskarna Katarina Pettersson och Gunnel Forsberg på kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet ändra på. De ska  bland annat studera vilka delar inom den offentliga sektorn som växer, hur det påverkar förutsättningarna för privat företagande och vilka drivkrafter som finns till att starta företag inom vård- och omsorgen.

– Vi vill ta reda på om män och kvinnor har samma motiv för att starta företag. Vår hypotes är att kvinnliga företagare, oftare än de manliga, har jobbat i sjukvården innan de ?knoppade av sig?, säger Katarina Pettersson.

Utgångspunkten är att undersöka kvinnors företagande ? ett fokus som enligt dem saknas i den här typen av forskning.

– Det finns en politisk diskussion om att öka kvinnligt företagande. Eftersom kvinnor till stora delar befinner sig inom vården och den offentliga sektorn har vi intresserat oss för den branschen, säger Gunnel Forsberg, projektledare och professor i kulturgeografi.

Skillnad mellan könen

Katarina Pettersson och Gunnel Forsberg kommer även att undersöka om det finns skillnader mellan könen när det gäller företagsformer. Troligen kommer männen att vara överrepresenterade om starta aktiebolag medan kvinnor väljer handelsbolag.

– Det har man sett i andra branscher och jag tror att det har att göra med risktagande, att starta handelsbolag är lite försiktigare, säger Gunnel Forsberg.

Hittills har de kartlagt hur företagandet skiljer sig åt mellan olika regioner i landet. Det är till exempel vanligare med privata vårdföretag i storstadsregionerna. Stockholms län toppar listan för kvinnliga företagare inom vården. Nio procent av alla kvinnliga företagare befinner sig i denna bransch.

– Vi vill ta reda på vad det är som påverkar det. Beror det kanske på en politisk åtstramning som tvingat fram företagandet, spekulerar Gunnel Forsberg.

Resultaten, som kommer att presenteras om några år, kan användas till framförallt två saker, menar Gunnel Forsberg:

– Kvinnliga företagare blir mer synliga i den vetenskapliga diskussionen och resultaten kommer också att bli ett bidrag till debatten om hur den offentliga verksamheten ska utvecklas, säger hon.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida