Kvinnors villkor

10 mars 1997

Författare Eva Magnusson
Titel Att hålla balansen och passa in. Kvinnoliv i flagnande statsbyråkratier. 
148 sidor
Förlag Kvinnovetenskapligt forum Umeå: Rapportserie 6/1996.
Cirkapris 102 kronor
ISSN 1101-847-X

Känner sig kvinnor som offer för förtryck eller ser de sig som fria och jämställda? Det är utgångspunkten för den här studien, som gjorts på Kvinnoforum vid Umeå universitet. Författaren har under tre och ett halvt års tid följt ett tjugotal kvinnliga statstjänstemän och intervjuat dem för att ta del av deras erfarenheter och reflektioner om vardagslivet. Slutsatsen är att kvinnor särbehandlas negativt. En förutsättning för att bryta den ”könskod” som finns är att bryta mot reglerna. Då blir de osynliga koderna uppenbara.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida