Kvinnors villkor

Anpassningens pris

8 juni 1998

”Det finns teman som är så starka och genomgående att jag faktiskt vill tala om en kvinnlig livsstil. Trots att varje kvinna som vi intervjuade själv ansåg sin situation vara så unik att hon knappt vågade berätta om den för oss, framstod det snart med stor tydlighet att samma tema gick igen i så gott som varje kvinnas berättelse. Livsstilen kunde ta sig olika uttryck, men hade alltid vissa grunddrag gemensamt.”

Det är Heléne Thomsson som berättar detta i inledningen av sin bok Anpassningens pris, som bygger på en doktorsavhandling hon lade fram 1996.

Vilken är då den kvinnliga livsstilen? Grovt sammanfattat handlar det om att vara så insnärjd i ett nät av relationer, anpassning, förväntningar och krav från andra att de inte klarar av att leva så som de innerst inne vet att de borde. Det är i alla fall författarens slutsats.

Skulle du kunna beskriva dig själv? frågar hon till exempel undersköterskan Lena, som svarar att ”mina arbetskamrater skulle väl beskriva mig som —- min man kan nog tycka —- jag tror nog att patienterna tycker”. Att se sig själv genom ögonen på dem man har en relation till är så vanligt att just relationer blir till ett nyckelbegrepp i min förståelse av de intervjuade kvinnornas berättelser, kommenterar författaren.

Boken (och doktorsavhandlingen) bygger på enkätintervjuer med 500 kvinnor och djupintervjuer med 50. Alla arbetar inom vården, som sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden eller läkarsekreterare. Och det är också den reservation författaren själv gör: det kan vara så att det hon beskriver bara gäller kvinnor som arbetar i vården. Ser andra kvinnors livsstil likadan ut? Men den frågan får någon annan besvara.

Författare Heléne Thomsson:
Titel Anpassningens pris.
Kvinnors liv i vård
och vardag.
130 sidor
Förlag Gothia 1998
Cirkapris 194 kronor 
ISBN 91-7205-130-2.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida