Labbet som kommer till patientens hem

Samma patientnära analysteknik som finns på vårdcentralerna i Östergötland skulle kunna användas i mobila enheter, för hemsjukvården och kliniker på sjukhusen.

1 november 1999

Bosse Kalerud, laboratorieingenjör på patientnära enheten, har på uppdrag av den lasarettsanslutna hemsjukvården i Östergötland tagit fram en idéskiss över hur det rullande laboratoriet skulle kunna se ut. En skåpbil har inretts med utdragbara lådor, bänkar, instrument och andra attiraljer som behövs för att få ett effektivt och rationellt laboratorium. Tanken är att laboratoriepersonalen ska kunna stå rakt i bilen samtidigt som de gör sina analyser.

– Vi kan köra i stort sett samma analyser som här inne på vårdcentralen. Det behövs inte ens ett extra batteri till bilen, säger Bosse Kalerud.

På kvällar, nätter och helger får sjuksköterskorna inom hemsjukvården ödsla mycket tid på att transportera prover från patienterna in till sjukhuslaboratorierna.

– Med ett mobilt laboratorium skulle vi kunna sköta provtagningen hemma hos patienterna och sedan göra analyserna utanför dörren. Samtidigt som sjuksköterskorna skulle avlastas kunde hemsjukvården få betydligt snabbare svar än i dag.

Mer än en skiss har det dock inte blivit än. Patientnära enheten i Östergötland bildades för två år sen och har haft fullt upp med att få den nuvarande organisationen att fungera.

– När det första mobila teamet blir verklighet vet vi inte i dag. Men vi har haft preliminära diskussioner med de medicinskt ansvariga i kommunerna. Till en början blir det säkert någon form av projektverksamhet, säger Lasse Larsson, chef för patientnära enheten.

Kanske även för sjukhusen?
Ett mobilt laboratorieteam skulle enligt Lasse Larsson och Eva Fremner, föreståndare för patientnära enheten, med fördel kunna verka inåt mot de stora sjukhusen.

– Jag tänker till exempel på alla kliniker som har mottagningar några timmar om dagen. I stället för att deras patienter ska behöva vänta i flera timmar på provsvar från centrallaboratoriet skulle vi kunna ge dem svar inom en halvtimme.

En sådan service skulle enligt Eva Fremner dessutom minska behovet av egna analysinstrument på enskilda mottagningar och avdelningar.

– Det spelar ingen roll vad vi inom laboratoriemedicinen säger om kvalitetssäkring och annat. Kan vi inte ställa upp på klinikernas önskan om snabba svar så skaffar de själva den teknik de anser sig behöva.

Får inte kosta mer än i dag
Idén med ett mobilt laboratorieteam har presenterats på flera kliniker på Universitetssjukhuset i Linköping. På njurmedicinska kliniken har man tidigare haft en egen jonometer för att snabbt kunna mäta natrium, kalium och kalk på dialyspatienterna. På grund av tekniska problem används den inte längre.

– Innan vi tar ställning till om vi ska köpa en ny vill vi se vad diskussionen med patientnära enheten ger. Jag ser två alternativ: att låta dem ta över all provtagning eller bara de mest akuta proverna. Men helst ska deras tjänster inte kosta kliniken mer än vad vi får betala för proverna idag, åtminstone inte rutinproverna, säger klinikchef Martin Magnusson.

– Förhoppningen är att tillgängligheten ska öka och svaren komma snabbare. Idag måste någon av personalen lämna avdelningen för att springa iväg till laboratoriet, vilket kanske är det värsta. Centrallaboratoriet har också oacceptabelt långa svarstider, ibland även på enkla akuta rutinprover.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida