Laboratoriekompetens krävs för att säkra kvalitén

1 november 1999

Trots att tekniken för att bedriva avancerade och kostnadseffektiva analyser utanför de stora centrallaboratorierna funnits länge har den patientnära laboratoriemedicinen i primärvården ännu inte fått någon större genomslagskraft i Sverige.

Förutom i Värmland, Östergötland och norra centrala Stockholm har få sjukvårdshuvudmän på allvar vågat satsa på principen att laboratoriemedicinen ska vara bäst närmast patienten.

– En orsak är att det saknas rätt kompetens på många av primärvårdslaboratorierna. I Östergötland är vi lyckligt lottade. Mer än 90 procent av personalen är biomedicinska analytiker. Det vanliga är annars att undersköterskorna är i majoritet, säger Eva Fremner, föreståndare för patientnära enheten.

– Den nya tekniken är visserligen enkel att sköta rent manuellt. Men för att kvaliteten i hela kedjan – provtagningar, analyser, rimlighetsbedömningar, kontroller, kalibreringar och dokumentation – ska fungera, krävs laboratoriekompetens.

Hårda rationaliseringar
En annan förklaring till varför primärvården inte har kommit längre tror hon hänger samman med hur laboratoriemedicinen är organiserad. De stora centrallaboratorierna har ofta dragit på sig tunga och dyra investeringar som måste utnyttjas maximalt för att de ska löna sig. Att i det läget börja tala om decentralisering är inte alltid populärt.

– Om man bygger ut laboratorierna i primärvården måste besparingar ske i den andra änden. Sedan Laboratoriemedicin Östergötland bildades har patientnära enheten expanderat kraftigt. Under samma period har vi rationaliserat hårdhänt på centrallaboratorierna, säger Elvar Theodorsson, chef för Laboratoriemedicin Östergötland.

Rädda för verkligheten
En tredje förklaring till varför patientnära analyser ännu inte slagit igenom ger Lasse Larsson, som är chef för patientnära enheten:

– Många kliniska kemister har dålig kunskap om den nya teknologins utveckling och de små instrumentens kvalitet.

– Dessutom tror jag många är rädda för att konfronteras med verkligheten utanför laboratorierna. De är inte vana att hjälpa kunden, det vill säga läkaren och indirekt patienten, med att välja rätt analyser och ge dem det de verkligen har nytta av.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida