Lactobaciller verkar inte på underlivssvamp

11 oktober 2004

Nya rön från Australien visar att lactobaciller inte verkar ha någon som helst effekt mot underlivssvamp hos kvinnor.

I de skriftliga rekommendationer som kvinnor med svampinfektioner får med sig hem från exempelvis mödravården i Lund står det att de gärna ska äta a-fil eller liknande varje dag. Mjölksyrebakterier för lokal behandling rekommenderas också i syfte att återställa den normala balansen.

– Förr var det vanligt att vi föreslog kvinnorna att applicera exempelvis filmjölk eller liknande lokalt på slemhinnorna. Men det gör vi inte längre, säger barnmorskan Anna-Karin Månsson vid Södertulls vårdcentral i Lund.

Men det kanske är dags att slopa alla rekommendationer om mjölksyrebakterier vid svamp.

I en kontrollerad studie fick 235 slumpmässigt utvalda australiensiska kvinnor mellan 18 och 50 år var sin antibiotikakur mot infektioner som inte var av gynekologisk karaktär. Kvinnorna fick samtidigt lactobaciller oralt i form av ett pulver eller lokalt via ett pessar som hade preparerats med mjölksyrebakterier. Lactobacillerna fortsatte de att ta fyra dagar efter att antibiotikakuren hade upphört. Hälften av kvinnorna fick placebo.

Av samtliga som deltog i studien drabbades 23 procent av svamp i slidan och infektionerna var jämt fördelade mellan de olika grupperna.

Författarna till artikeln förordar att kvinnor med svampproblem ska rekommenderas antisvampmedel i stället för lactobaciller.

Källa: British Medical Journal 2004; 329:548.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida