Laddar med kollegers hjälp

Laddar med kollegers hjälp
Sjuksköterskorna i Vingåkers kommun har börjat prata mer öppet om lön. I korridoren på äldreboendet Humlegården möts Maria Isgren, Lilian Geijer, Mikael Isgren och Angelica Börjesson. Foto: Pavel Koubek

Lönesamtal. Det brukade vara det värsta samtalet på hela året. Nu ser sjuksköterskorna i Vingåker kommun fram emot att löneförhandla, stärkta av varandra.

2 april 2014

Chauffören på Vingåkers taxi tittar intresserat upp från ratten när han får reda på att Vårdfokus är i sörmländska Vingåker den här gråmulna onsdagen, för att gå på sjuksköterskornas genrep inför lönesamtalen. Själv får han ut mellan 16 000 och 18 000 efter skatt, beroende på antalet körningar.

?— Vår chef kan säga att vi är bra, men vi får inte mer betalt för det. Det är många som kan tänka sig att köra taxi, säger han med en suck.

?I Vingåkers kommun har många sjuksköterskor tyckt att lönesamtalet är det värsta samtalet under hela året, berättar Mikael Isgren som är fackligt förtroendevald. Kollegerna har känt sig dåligt pålästa, okunniga och nästan rädda när de gått in till chefen. För honom själv tog det flera år innan han förstod vad han skulle säga under lönesamtalet. ?

Men detta var det ingen som pratade öppet om, tills för något år sedan. Mikael Isgren blev mer och mer övertygad om att ämnet lön var något de behövde lufta öppet. Han hade själv börjat tycka att det här med att löneförhandla är riktigt kul och ville dela med sig av den känslan. ?

Stolar dras ut från bordet, bestick skramlar. Vingåkers sjuksköterskor hinner precis tömma sina matlådor och stoppa smutsdisken i maskinen innan det är dags. Alla som kan vill delta, det här känns viktigt. Klockan är ett och det årliga peppande lönesamtalet kolleger emellan ska börja.?

Vid en löneförhandling är det ”a och o” att vara förberedd, påminner Mikael Isgren. Där och då är det svårt att komma på bra argument och det gäller att prata om rätt saker.

?— Att vi går in och jobbar kväll, det ska vi bara göra. Det som är vik-tigt är hur just JAG bidragit till att utveckla verksamheten, säger han.?

På bordet ligger listan med de nya lönekriterierna, som från och med i år är specifika för kommunens sjukvårdspersonal och bygger på poäng. Alla får i hemläxa att betygsätta sig själva utifrån lönekriterierna. Viktigast är att ha en motivering. Det är också viktigt att ha tänkt ut en summa, hur mycket pengar du vill ha i löneökning.

?Birgitta Schön skruvar på sig. Trots lång erfarenhet som sjukskö­terska tycker hon att det är jobbigt att framhålla sig själv, berättar hon.?

— Kan man ifrågasätta beloppet?

?— Ja! Har du bara tagit emot, svarar en kollega förvånat.?

Flera av sjuksköterskorna tycker det är svårt att formulera sina styrkor och bidrag på arbetsplatsen. Därför föreslår någon i gänget att alla ska hjälpas åt att hitta argument åt varandra.?

Egentligen handlar det inte om att slå sig för bröstet, utan att helt enkelt berätta för chefen vad du gör på jobbet, säger Mikael Isgren.

?— Även om det är saker som ligger i vårt uppdrag så vet inte chefen exakt vad vi gör. Allt arbete bakom Senior alert och det palliativa registret till exempel, ta upp sådana saker.

?Samtalet vimlar vidare. En skämtsam idé om att alla borde ta med en pall in på chefens rum, för att komma upp lite högre och få övertag rent fysiskt, mynnar ut i ett konkret och seriöst förslag. Chefen kommer snart få veta att flera av de anställda önskar ha årets lönesamtal på neutral mark, eller i sina egna rum.?

— Då kan vi lägga ut varsin lapp där det står ”möjliga tider för lönesamtal”, säger Lena Blomstad och alla skrattar.

?En annan idé under mötet är att facket ska jobba för att kommunen förtydligar behovet av spetskompetens hos sjuksköterskorna. Om någon skulle få i uppdrag att hålla sig extra uppdaterad om exempelvis sårvård så skulle det bli grund för högre lön.

?Genom att diskutera sina upplevelser från tidigare lönesamtal har sjuksköterskorna gjort viktiga upptäckter, som lösryckta påståenden från arbetsgivaren om att kolleger ”tyckt saker” om varandra. Det har upplevts som obehagligt. Nu är det något som gänget kan skoja om och skratta åt. Det skrattas mycket under hela mötet. Lönesamtalet är avdramatiserat. Rädslor och strategier delas öppet.??

Mikael Isgrens ambition är att arbetskamraterna ska se fram emot att prata lön med chefen, att de ska se det som en möjlighet. Chefen sätter lönen, så är det. Men du kan föra fram argument, ifrågasätta och ställa frågor och du ska få en vettig motivering till lönepåslaget. ?

— Är vi inte nöjda och överens så ska det finnas en handlingsplan för hur vi kan bli bättre, säger Mikael Isgren.?Inget behöver stressas fram. Det går att be om ett nytt möte.

Inget är bestämt förrän facket har godkänt de nya lönerna. ?

Birgitta Schön tillhör inte dem som numera tycker det är kul att prata lön, men hon går till lönesamtalet med en bättre känsla. De peppande löneträffarna med kollegerna har hjälpt henne. ?

— Vi stärker varandra, säger hon.

Tre tips från Vingåker:

  1. Var påläst! Läs lönekriterierna och verksamhetsmålen. Tänk igenom vad du vill lyfta fram, vad du bidragit med för att utveckla verksamheten.
  2. Var öppen mot dina kolleger. Om du är osäker på vad du ska säga på lönesamtalet, be om hjälp. Fråga kollegerna vad de tycker att du bidrar med till verksamheten.
  3. Stressa inte. Varken på väg till eller under lönesamtalet. Ingen arbetsgivare har rätt att pressa dig till beslut. Känner du dig inte nöjd, be om ett nytt samtal. Fortsätt tills du framfört allt du vill och fått svar på dina frågor.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida