Låg intelligens ökar självmordsrisk

Risken för att män med låg intelligens ska ta livet av sig är två till tre gånger högre än för män med hög intelligens.

26 januari 2005

Under ledning av Finn Rasmussen har en studie gjorts där det militära registret över de en miljon män som mönstrade för militärtjänst under åren 1968 till 1994 har samkörts med dödsorsaksregistret. I samband med mönstringen görs ett intelligenstest som bland annat omfattar logiskt tänkande, språkliga och spatiala förmågor. Det är resultaten från det testet som har jämförts med antal män som har begått självmord.

Resultatet visar att sambandet är tydligast när det gäller logiskt tänkande. Självmordsfrekvensen minskar linjärt från att ha varit högst i gruppen med lägst resultat i intelligenstestet till att vara minst hos de män som presterade bäst. Forskarna drar slutsatsen att det finns ett starkt samband mellan testresultat och risk för självmord. En möjlig tolkning av resultatet är att individens förmåga att lösa problem i akuta kriser påverkas av den kognitiva förmågan.

– Människor med låg begåvning kan ha svårt att se alternativ i sitt liv, säger Finn Rasmussen, som är docent vid institutionen för folkhälsovetenskap på Karolinska institutet i Stockholm.

Studien är publicerad i British Medical Journal 2005;330:167.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida