Låg lön och dålig arbetsledning får sjuksköterskor att sluta

Lönen, arbetsorganisationen och den stora arbetsbelastningen ? det är de viktigaste orsakerna till att sjuksköterskor slutar sina jobb. Det visar, föga överraskande, svaren från 40 000 vårdanställda i en undersökning som gjorts inom vården i tio europeiska länder.

27 november 2003

Det är brist på sjuksköterskor i hela Europa. Bara några få länder täcker sina behov. Det är heller knappast någon lösning att försöka rekrytera sjuksköterskor från andra länder ? dels är det tveksamt från etiska utgångspunkter, dels har det visat sig att de ändå inte gärna flyttar på sig. Med ett minskat intresse för sjuksköterskeutbildningen i många länder kan man inte heller nyrekrytera sig ikapp med bristen. Återstår att försöka behålla de sjuksköterskor (och annan sjukvårdspersonal) man har.

Det har varit utgångspunkten för studien NEXT som pågår just nu. NEXT, vilket ska uttydas Nurses? Early Exit Study, inleddes förra hösten (med nurses menas inte bara sjuksköterskor, utan också annan vårdande personal som undersköterskor). De första resultaten redovisades idag på ett seminarium på Vårdförbundet.

Sverige ingår inte direkt i NEXT-undersökningen. Istället använder man data som samlats in i andra sammanhang, som sedan kompletteras med frågor till dem som slutat arbeta i vården om varför och vart de tagit vägen.

Många var sjukskrivna

Så har man bland annat undersökt hälsotillståndet hos 9 000 anställda i vården inom fyra landsting och sex kommuner runt om i landet. Av dem var 1 100 sjuksköterskor. Efter två år konstaterade man att 167 av sjuksköterskorna är/har varit långtidssjuka, nästan lika många har bytt jobb inom branschen medan sex bytt bransch och åtta blivit förtidspensionerade.

? Det är alltså ohälsan som är det viktigaste skälet till att man inte kan jobba kvar som sjuksköterska, konstaterade Malin Josephson, beteendevetare på Karolinska Institutet.

En annan studie utgick från data som samlats in för tio år sedan i Sundsvall och Stockholm i en studie åt Arbetslivsinstitutet. Av dem man fick tag i svarade 810 att de arbetade kvar i den patientnära vården, 130 var sjukskrivna eller förtidspensionärer och 158 hade ?frivilligt? lämnat sitt yrke. Varför? frågade man de 158. Viktigaste skälet var lönenivån, sedan kom begränsningar i den professionella självständigheten och dålig organisation och ledning.

Men när man frågade vad som skulle kunna få dem att återvända till yrket svarade de i första hand bättre organisation och ledarskap och först i andra hand bättre lön.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida