Lagar i sjukvården

9 mars 1998

Författare Bengt Sjölenius.
Titel Delegering, Läkemedel,
Ansvar – en praktisk
handbok.
338 sidor.
Förlag Studentlitteratur 1997.
Cirkapris: 521 kronor.
ISBN 91-44-00389-7.

De senaste åren har viktiga förändringar gjorts i hälso- och sjukvårdslagen. Dessutom har helt nya lagar tillkommit på sjukvårdsområdet, nämligen åliggandelagen, diciplinpåföljdslagen, tillsynslagen, patientskadelagen och läkemedelslagen. Genom § 7 i åliggandelagen lagregleras delegering av arbetsuppgifter i hälso- och sjukvården för första gången. Socialstyrelsen preciserar förutsättningarna för delegering i de nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) som gäller från den 1 juli 1997. Tillsynslagen ger Socialstyrelsen ökade befogenheter jämfört med tidigare. Nu kan myndigheten ingripa mot vårdgivare som inte uppfyller kraven i hälso- och sjukvårdslagen, exempelvis krav på viss personal, på lokaler och utrustning som behövs för att kunna ge god vård.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida