Lågavlönade har sämre hälsa

Hälsa är en klassfråga. Personer som har låg inkomst mår sämre och har sämre levnadsvanor än de med hög inkomst. Det visar en rapport från Folkhälsoinstitutet.

6 oktober 2004

I dag presenterade Statens Folkhälsoinstitut den första rapporten från den stora nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. 20 000 slumpmässigt utvalda svenskar mellan 18 och 84 år, boende runt om i landet, har fått en enkät om hur de mår, fysiskt och psykiskt, och om sina levnadsvanor. Drygt 12 000 personer, 61 procent, har svarat.

Resultaten visar att framför allt arbetare med låg inkomst dricker mer alkohol, röker mer, rör sig mindre, är mer överviktiga och äter mindre frukt och grönsaker än tjänstemän med hög inkomst.

Gunnar Ågren, chef för Folkhälsoinstitutet, konstaterade vid dagens presskonferens att de sociala skillnaderna avspeglar sig i både hur vi mår och hur vi lever; alkohol och i ännu högre grad övervikt har blivit tydliga klassmarkörer.

Riskkonsumenter av alkohol är främst män, arbetare och tjänstemän med låg inkomst. Men ett av de resultat som oroar honom särskilt är att allt fler unga dricker mer och mer alkohol.

– Det betyder att alkoholproblemen kan komma att bli större i framtiden, befarar Gunnar Ågren.

Unga kvinnor dricker allt mer

Rapporten visar också att kvinnorna är på frammarsch när det gäller alkoholkonsumtion.

– Att unga män dricker mycket har vi vetat tidigare, men nu är även 25 procent av kvinnorna mellan 18 och 29 år riskkonsumenter, säger Gunnar Ågren.

Enkäten är den första rikstäckande hälsoundersökningen av det här slaget. Den ska utgöra grund för Folkhälsoinstitutets uppföljning av de av riksdagen beslutade folkhälsomålen.

Enkäten har också skickats ut till 34 000 människor i Västra Götaland, Halland, Kronoberg, Gävleborg, Dalarna och Gotland. Resultat från den delen och slutstser från den nationella studien kommer att presenteras senare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida