Lågavlönade har sämre hälsa

Personer med låg inkomst mår sämre och har sämre levnadsvanor än de som har hög inkomst. En rapport från Folkhälsoinstitutet, som presenterades i dag visar att hälsa har blivit en klassfråga.

7 oktober 2004

I dag presenterade Statens Folkhälsoinstitut den första rapporten från den stora nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. 20 000 slumpmässigt utvalda svenskar mellan 18 och 84 år, boende runt om i landet, har fått en enkät om hur de mår, fysiskt och psykiskt, och sina levnadsvanor. Drygt 12 000 personer, 61 procent, av dem har svarat. Resultaten visar att framför allt arbetare med låg inkomst dricker mer alkohol, röker mer, rör sig mindre, är mer överviktiga och äter mindre frukt och grönsaker än tjänstemän på medel och hög nivå med hög inkomst.

Gunnar Ågren, chef för Folkhälsoinstitutet, konstaterar vid dagens presskonferens att de sociala skillnaderna avspeglar sig i både hur vi mår och hur vi lever; alkohol och i ännu högre grad övervikt har blivit tydliga klassmarkörer. Riskkonsumenter av alkohol är framför allt män, arbetare och tjänstemän med låg inkomst. Men ett av de resultat som oroar honom särskilt är att allt fler unga dricker mer och mer alkohol. Och att kvinnorna är på frammarsch.

– Att unga män dricker mycket har vi vetat tidigare, men nu är även 25 procent av kvinnorna mellan 18 och 29 riskkonsumenter. Det betyder att alkoholproblemen kan komma att bli större i framtiden, befarar Gunnar Ågren.

 

Enkäten är den första rikstäckande hälsoundersökningen av det här slaget. Den kommer att utgöra grund för Folkhälsoinstitutets uppföljning av de av riksdagens beslutade folkhälsomålen. Enkäten har också skickats ut till 34 000 människor boende i Västra Götaland, Halland, Kronoberg, Gävleborg, Dalarna och på Gotland. Resultat från den delen av studien och slutsatser från den nationella studien kommer att presenteras senare.

 

 

Fakta

 

Enkäten Hälsa på lika villkor omfattade:

fysisk och psykisk hälsa, sömn, stress och vårdutnyttjande

levnadsvanor, kost, rök- och snusvanor, alkohol och spel

ekonomiska förhållanden

arbete och sysselsättning

hem och hushåll

trygghet och sociala relationer

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida