Lagförslag fördröjs

5 november 2001

Lagrådet har gett socialdepartementet bakläxa på lagförslaget om biobanker i hälso- och sjukvården. Förslaget innehåller flera otydliga bestämmelser och otillfredsställande lagtekniska lösningar och lagens förhållande till personuppgiftslagen och transplantationslagen är ibland oklart. Det behöver en omfattande genomgång och bearbetning, anser lagrådet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida