Lagförslag mot diskriminering av deltidsanställda

8 april 2002

Deltidsanställda och de som har tidsbegränsade anställningar bör ha samma skydd, förmåner och utvecklingsmöjligheter som andra. Det är syftet med den proposition som regeringen överlämnat till riksdagen, »Lag om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning med mera« (proposition 2001/02:97). I en kommentar säger biträdande näringsminister Mona Sahlin att lagen också är en jämställdhetslag, eftersom de flesta som berörs är kvinnor. Genom förslaget genomförs EU:s direktiv om deltids- och visstidsanställningar.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida