Forskning

Lägre blodtryck när patienten mäter hos sjuksköterska

Lägre blodtryck när patienten mäter hos sjuksköterska
Sjuksköterskorna i studien arbetar utifrån en manual, vilket kan vara en framgångsfaktor, menar forskarna. Bild: Mostphotos

Patienter fick lägre blodtryck när de oftare besökte sjuksköterska i stället för läkare på vårdcentralen, visar en ny studie.

Forskarna ville se vilken betydelse det har om sjuksköterskor tar huvudansvaret för patienter med högt blodtryck. 

Studien gjordes vid 188 vårdcentraler i Västra Götaland och det ingick 89 000 i övrigt friska blodtryckspatienter i åldern 40–79 år. På de vårdcentraler där patienterna gjorde flest besök hos sjuksköterskor fick 10 procent av patienterna lägre blodtryck, skriver Västra Götalandsregionens nyhetswebb VGR Fokus.

Forskarna undersökte vilken betydelse det har om vårdcentralen har sjuksköterskebaserad blodtrycksmottagning. Det innebär att sjuksköterskorna mäter blodtrycket och har en manual för vilka åtgärder som ska sättas in i olika lägen. Om behandlingen inte ger önskat resultat tar sjuksköterskan nya steg. Läkare kopplas in om det uppstår problem och för att skriva ut läkemedel.

På cirka en tredjedel av vårdcentralerna var andelen sjuksköterskebesök högre än andelen läkarbesök. Forskarna menar att en förklaring till att fler patienter lyckades sänka sitt blodtryck på dessa vårdcentraler kan vara just det manualstyrda arbetssättet. Men andra faktorer kan ha betydelse.

– Under ett läkarbesök är det ofta mycket som tävlar om uppmärksamheten. Även om tiden är bokad för blodtrycket, så vill du kanske ta upp att du har en hudförändring eller ont i knät och då hamnar blodtrycket i skymundan. Som läkare kan man i det läget vara benägen att acceptera lite högre blodtrycksnivåer, säger Helena Ödesjö, specialist i allmänmedicin och en av forskarna, till VGR Fokus.

Hon tycker att det finns mycket att vinna på att sjuksköterskorna sköter blodtryckspatienterna. Det handlar om hundratusentals besök och ett mer strukturerat arbetssätt kan effektivisera arbetet, menar hon. Vid sjuksköterskebesök blir fokus tydligare på blodtrycket.

Studien är publicerad i Scandinavian Journal of Primary Health Care

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida