Lågt blodsocker kan också skada

Nervskador till följd av för högt blodsocker är vad en diabetiker fruktar mest av allt. Men även för lågt blodsocker tycks kunna orsaka sekundära skador i form av neuropati.

Det visar en avhandling av biomedicinska analytikern Simin Mohseni vid institutionen för biomedicin och kirurgi, avdelningen för cellbiologi på Linköpings universitet.

Simin Mohseni har gjort sina studier på råttor som utvecklat typ 1-diabetes som unga. Från början var syftet med hennes råttförsök att studera skador på fotens plantarnerv vid måttlig hyperglykemi.

– Det som överraskade var att vi inte fann några skador alls, vilket vi faktiskt hade förväntat oss, säger Simin Mohseni.
Med ljus- och elektronmikroskopisk undersökning av plantarnerven fann hon i stället en tydlig neuropatisk bild hos råttor som under längre tid hade utsatts för måttlig hypoglykemi.

Såväl kvantitativ som kvalitativ elektronmikroskopisk undersökning visade på degeneration och förlust av stora myeliniserade nervfibrer. Dessutom visade hennes studier att det framför allt är de perifera nerverna som skadas och att de motoriska nervfibrerna drabbas mer än de sensoriska. Vid hyperglykemi är det tvärtom de sensoriska nervtrådarna som påverkas mest.

Nu fortsätter hon studien av vad för lågt blodsocker kan innebära.

– Vi vill studera hur äldre människor, nyfödda och personer som genomgår större kirurgiska ingrepp påverkas av för låga blodsockernivåer, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida