Lågt deltagande i cancerscreening

11 april 2005

Omkring 28 procent av personer som inbjuds till hälsokontroll för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer deltar. Det är en slutsats i en studie som, enligt de italienska forskarna själva, är den första större i sitt slag. Det låga deltagandet kan bero på låg medvetenhet om tjock- och ändtarmscancer i Italien, tror de.

Vid screening med avföringsprov blev det fortsatt utredning för 4,3 procent av deltagarna och vid sigmoidoskopi (endoskop för granskning av ändtarmen och tjocktarmens s-formade del) för 7,6 procent. Antalet upptäckta cancerfall i de båda grupperna var 3,5 respektive 4 per 1 000 deltagare och antalet avancerade adenom (som ger ökad risk för cancer) 13,6 respektive 51 per 1 000. Forskarna skriver att sigmoidoskopi troligen ger färre utvecklade fall genom tidig upptäckt av förstadier.

Källa: Journal of the National Cancer Institute 2005;97:
347-357.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida