Läkare ägnar allt mer tid åt administrativa uppgifter

1 november 1999

Var fjärde läkare ägnar tre timmar eller mer per dag åt att sköta administrativa uppgifter i stället för att träffa patienter. Det administrativa arbetet har ökat i omfattning under de senaste fem åren, visar en enkät som Kommunaltjänstemanna-förbundet SKTF gjort bland drygt 100 läkare. Åtminstone en fjärdedel av det administrativa arbetet skulle lika gärna en läkarsekreterare kunna utföra , enligt enkätsvaren. SKTF organiserar läkarsekreterarna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida