Läkarförbundet: Möjligen inom avgränsade områden

Läkarförbundets ordförande, Eva Nilsson Bågenholm, är starkt kritisk till att utöka förskrivningsrätten för sjuksköterskor på det sätt som engelsmännen nu gör.

– Ska förskrivningsrätten utökas ska det göras på samma sätt som hittills, det vill säga inom vissa specifika och avgränsade områden, som för barnmorskor och distriktssköterskor.

Att öka tillgängligheten till vården genom att generellt ge alla sjuksköterskor möjlighet att förskriva tycker hon är en märklig väg att gå.

– Läkare och sjuksköterskor har olika kompetensområden. Läkarna får utbildning inom medicinsk diagnostik och behandling medan sjuksköterskorna framför allt får utbildning i omvårdnad. Att snabbutbilda sjuksköterskor i förskrivningsrätt är definitivt inte lika bra som att utbilda sig till läkare och få den fulla kompetensen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida