Läkarlönerna upp 3 800 på tre år

Kommunals löner ökar med 3 000 kronor på fyra år och läkarnas ökade med 3 800 kronor på tre år. Det framgår av statistik från respektive förbund.

30 april 2008

Det guldkantade avtal som Kommunal har fått innebär att lönerna ökar med 13,8 procent på tre år, från 2007 till 2010. Men 2006 ökade lönerna bara med 2,8 procent eller 500 kronor.

Till detta ska läggas ett engångsbelopp under 2007 på 5 400 kronor. Det motsvarar 450 kronor per månad, men betalades ut vid två tillfällen under året och är »icke nivåpåverkande«. Med detta menas att de 9,4 procent som Kommunal förhandlade sig till för 2008 baserar sig på lönen för 2006.

Kommunalarnas genomsnittslön ökar således från 17775 kronor 2005 till 20800 kornor 2009.

Läkaravtalet var procentuellt betydligt lägre, 2,6 procent för 2004/2005 och 2,7 procent för de två följande åren. Men eftersom läkarlönerna är mer än dubbelt så höga som kommunalarnas, innebar avtalet att lönen varje år ökade med mer än en tusenlapp i månaden. Sammanlagt för de tre avtalsåren blev summan 3 797 kronor.

SKL och Läkarförbundet slöt ett nytt avtal strax före jul, som gäller till den 31 mars 2010. Det garanterar läkarna löneökningar på 3,0 procent både 2008 och 2009. Dessutom finns en särskild pott på 0,5 procent som ska användas för att skapa lokala lösningar när det gäller arbetstiderna.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida