Läkarna flyttar på sig

7 augusti 2000

En grundläggande idé i familjeläkarsystemet är den fasta läkarkontakten. Men man kan fråga sig hur fasta kontakter patienterna kan knyta, när man tittar på statistiken över läkarnas rörlighet i Västmanland.Enligt de uppgifter Vårdfacket fått fram var det 15 landstingsanställda läkare som slutade eller bytte arbetsplats under 1999. Samma år ökade antalet landstingsanställda familjeläkare med 13, från 84 till 97. I år har fram till halvårsskiftet tolv landstingsanställda familjeläkare slutat eller bytt arbetsplats. Under samma tid har antalet familjeläkare vid de landstingsägda mottagningarna minskat med nio
till 88.Antalet privata familjeläkare minskade under 1999 från 60 till 55. I år har de blivit två fler och är nu 57.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida