Läkarna vill få mer att säga till om

Ekonomerna har fått alltför stort inflytande över svensk sjukvård, säger Sveriges Läkarförbund och ger ut en kampanjtidning till försvar för sjukvårdens själ.

10 november 1997

Svensk sjukvård befinner sig vid en brytpunkt. Fortfarande är den av högsta internationella klass. Men fortsätter ekonomin att vara i centrum för uppmärksamheten är den medicinska kvaliteten hotad.

Det budskapet torgför Sveriges Läkarförbund i sin kampanjtidning Angeläget om sjukvårdens villkor.

– Vi vill uppmana fack och politiker att reflektera över framtiden: vilken är svensk sjukvårds kärnuppgift? Ska den anpassas efter ekonomin eller ska den utnyttja den medicinska utvecklingen? säger Läkarförbundets ordförande Robert Leth.

Läkarförbundet anser inte att de besparingar som genomförts i sjukvården under 1990-talet enbart är av ondo. Men intresset för de ekonomiska problemen har blivit alltför dominerande. Till del skyller Läkarförbundet det på att läkarnas inflytande över sjukvården har minskat på senare år.

Märks i kommunen
Det minskade läkarinflytandet märks också i den kommunala sjukvården, hävdar läkarförbundets VD Anders Milton:

– Det är för stort kompetensgap mellan landstingens slutenvård och den kommunala sjukvården. Kommunerna har inte tagit sitt ansvar för att se till att läkarna inom primärvården till exempel gör regelbundna besök på ålderdomshemmen.

Läkarinsatserna i den kommunala sjukvården behöver i och för sig inte organiseras genom att kommunerna anställer läkare. Anders Milton anser att de ska finnas kvar i primärvården. Det viktiga, enligt både honom och Robert Leth, är att kommunerna ser till att patienterna i den kommunala sjukvården får den läkarvård de behöver.

Bovarna i dramat är politikerna. De har låtit intresset för de ekonomiska problemen ta över helt och hållet.

– Läkarnas inflytande över verksamheten har minskat under 1990-talet, klagar Robert Leth. Många av de läkare vi intervjuat för vår tidning säger att de försökt föra fram idéer om hur vården skulle kunna bli bättre till lägre kostnad, men politikerna lyssnar inte – de är bara intresserade av ekonomernas prognoser.

Folkets företrädare
Politikerna borde bli vid sin läst, det vill säga vara befolkningens företrädare gentemot sjukvården och inte – som de i allt för stor utsträckning gör i dag, enligt Läkarförbundet – lägga sig i driften långt mer i verksamheten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida