Läkemedel i stället för operation av livmodern

Antiprogesteron tycks få myom att krympa. Håller metoden vad den lovar slipper många kvinnor i framtiden att operera bort livmodern.

Myom är en av de vanligaste orsakerna till att kvinnor får sin livmoder bortopererad. I Sverige görs uppåt 7000 operationer på grund av myom varje år. Men kirurgiska ingrepp är alltid förenade med en viss risk. Själva nedsövningen utgör en risk, liksom blödning i samband med ingreppet.

Därför pågår nu en studie på Karolinska institutet i Solna för att hitta en metod att behandla myom utan kirurgi.

I pilotstudier har behandling med antiprogesteron mot myom redan prövats ett par gånger, men det här är den första studien som också har med en kontrollgrupp.

Kvinnor som köar till myomoperation erbjuds att delta i studien. De delas in i två olika grupper där 20 deltagare i den ena behandlas med antiprogesteron i tre månader och 20 deltagare i den andra får sockerpiller lika länge. Varje månad mäts myomen med ultraljud.

Kan bli rutin om ett år

– Redan nu har ett antal kvinnor i båda grupperna genomfört sin tremånadersbehandling och vi har kunnat konstatera att på de kvinnor som har fått antiprogesteron har myomen krympt. Men för att utesluta att resultaten beror på slumpen och säkert kunna säga att metoden fungerar, måste alla kvinnorna vara klara med behandlingen, berättar forskaren Lena Marions vid institutionen för kvinnors och barns hälsa på Karolinska institutet.

Förutom den positiva effekten att myomen krymper vill forskarna förstås att metoden inte ska medföra negativa effekter på till exempel bröst eller livmoderslemhinna. Därför undersöker studien också dessa eventuella risker.

Om metoden håller vad den tycks lova hoppas Lena Marions att den kan bli komma att bli rutin som myombehandling redan nästa år.

– Alla kvinnor kommer  kanske inte undan en operation i framtiden heller. Det beror på hur snabbväxande deras myom är. Behandlingen med antiprogesteron tar ju tid.

Lång behandling

En annan fråga är hur länge en behandling ska pågå om metoden blir rutin. Kvinnorna i studien står alla i operationskö och ska också opereras efter tre månaders behandling oavsett hur resultaten ser ut på ultraljudet.

– Det är hormonerna som gör att myomen växer, och för kvinnor som inte har nått klimakteriet fortsätter därför myomen att växa när behandlingen avbryts. Så det kan bli en rätt lång behandling, säger Lena Marions.

Hon konstaterar dock att läkemedelsmetoden är avsevärt billigare än operationsmetoden. Både för sjukhuset i form av operationskostnad och vårdtid och för den enskilda kvinnan som slipper sjukskrivning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida