Läkemedel kan påverka sömnhormon

Ny forskning visar att även det naturliga sömnhormonet melatonin binds till samma enzym som många läkemedel. Det är inte bara olika mediciner som kan interagera med varandra på grund av att de är beroende av samma enzym för att brytas ner.

I Sverige går det bara att få melatonin utskrivet på licens. Men i flera andra länder är det fritt fram för vem som helst att köpa melatonin.

Melatonin i sig har även i höga doser visat sig vara ett tämligen harmlöst hormon. Men tas det samtidigt som exempelvis antibiotikamedlet ciprofloxacin, det antidepressiva ssri-preparatet fluvoxamin eller kalciumantagonisten verapamil finns risken att dessa läkemedel inte bryts ner ordentligt, vilket kan leda till överdoseringar. Omvänt kan det smärtstillande läkemedlet kodein bli verkningslöst, eftersom det först måste brytas ner till morfin innan det ger effekt.

Alla dessa läkemedel, liksom ett stort antal andra, är beroende av leverenzymet cyp1a2 för att kunna metaboliseras. Det är alltså även melatonin. Tas melatonin samtidigt som ett av dessa läkemedel uppstår konkurrens om cyp1a2. Risken finns att det inte räcker till båda.

Resultaten beskrivs i en doktorsavhandling skriven av endokrinologen Carina Ursing vid Södersjukhuset i Stockholm.
Titeln på avhandlingen är Metabolism of melatonin: With focus on the influence of cytochrome p4501a2.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida