Läkemedelshantering

11 augusti 1997

Författare P Persson (red)
Titel Läkemedel och läkemedelshantering för sjuksköterskor
243 sidor
Förlag Studentlitteratur 1997.
Cirkapris 324 kronor
ISBN 91-44-49151-4

Detta är en lärobok i allmän farmakologi i två delar. Del ett beskriver hur ett läkemedel kommer till genom forskning och kliniska prövningar, läkemedlens effekter, omsättning i kroppen och risker. Del två beskriver principerna för en säker läkemedelshantering i både öppen och sluten vård, enligt de författningar som finns.

Från Lex Maria-rapporteringen vet man att nästan hälften av alla rapporterade incidenter i sjukvården har med läkemedel att göra. Läkemedlen har under senare år blivit allt mer effektiva, specifika och potenta. Det gör att marginalerna vid eventuella misstag i läkemedelshanteringen blir snävare och konsekvenserna för patienten mer drastiska. Därför tar författarna också upp en rad ärenden som kommit in till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida