Läkemedelsinteraktioner på Internet

13 maj 2002

Alla som har tillgång till Internet kan gå in på Janus hemsida www.janusinfo.org och se vilka läkemedel som interagerar med varandra. Hittills har endast de som har Janus förskrivarstöd haft tillgång till tjänsten. Det är läkemedelsenheten inom Stockholms läns landsting som ligger bakom.

– Vi tror att den är särskilt användbar inom äldrevården. Gamla människor har ofta många läkemedel och ju fler läkemedel desto större är risken för interaktioner. Tjänsten kan säkert också vara till nytta inom utbildning och på apotek, säger Marie-Louise Ovesjö som är läkare vid läkemedelsenheten.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida