Läkemedelslista ska minska överdosering

Med införandet av en länsgemensam läkemedelslista i Kalmar län ska det snart bli möjligt för den som förskriver läkemedel att se samtliga läkemedel som en enskild patient har recept på. Därmed minskar risken för överdosering på grund av att samma medicin kan ha olika namn.

Det hoppas åtminstone chefläkare Bengt Öberg som nyligen gjort en anmälan om ett sådant fall till Socialstyrelsen enligt lex Maria. En hjärt- och lungsjuk man kom nyligen in på akuten efter att ha svimmat och fått skallskador till följd av en hjärtrytmstörning. Hemma hade mannen recept på två likadana mediciner (betablockerare) men med olika varunamn.

Utredas av Socialstyrelsen

– Vi vet inte om mannen har tagit av båda medicinerna, man kan teoretiskt tänka sig andra förklaringar till hans symtom. Men rytmrubbningen är en välkänd effekt av en kraftig överdosering med just betablockerare. Vi vill därför att Socialstyrelsen utreder ärendet, säger Bengt Öberg.

Problematiken med dubbeldosering på grund av att samma eller likvärdiga läkemedel ibland saluförs under olika varunamn har funnits i alla tider.

Risken ökat

– Men risken för missförstånd har ökat i takt med att vi på senare år har börjat byta till billigare preparat. Patienterna begriper inte alltid att det handlar om samma medicin som hon eller han står på sedan tidigare, säger Bengt Öberg.

I det nya IT-stöd till vården som nyligen upphandlats för Landstinget i Kalmar län finns en funktion som gör det möjligt att införa en länsgemensam läkemedelslista. Med hjälp av denna kan läkaren direkt se vilka recept patienten fått, oavsett var i länet hon eller han har vårdats. Patienten måste dock ge sitt medgivande.

Mindre risk med lista

– Risken för dubbelförskrivningar av synonympreparat minskar med läkemedelslistan. Ser man att patienten redan står på den medicin som var tänkt att ordineras kan man vänta med att skriva ut den. Det blir också lättare än i dag att informera patienten om medicinerna.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida