Läkemedelsverket lugnar om statiner

1 oktober 2001

De positiva effekterna av behandling med idag tillgängliga blodfettsänkande läkemedel, så kallade statiner, överväger klart riskerna, enligt Läkemedelsverket. Det finns ingen anledning att avbryta behandlingen när läkemedlet har god effekt och inte ger några biverkningar. Däremot bör patienter som behandlas med statiner och får oförklarade symtom med muskelsvaghet, värk eller ömhet i musklerna avbryta behandlingen och kontakta läkare. Tidigare i år har läkemedlet Lipobay dragits in på grund av muskelpåverkan.
Mer information finns på Läkemedelsverkets hemsida: www.mpa.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida