Läkemedelsverket vill slopa varningstriangeln

Varningstrianglarna på läkemedelsförpackningarna är föråldrade. Det anser Läkemedelsverket som från och med nästa år vill samla all information i bipacksedeln istället.

– Det är ett inkonsekvent och missvisande system. Patienten får en betydligt mer nyanserad information genom att läsa bipacksedeln som följer med läkemedelsförpackningen, säger professor Björn Beermann vid Läkemedelsverket.

Den röda varningstriangeln är till för att uppmärksamma patienter och anhöriga om att läkemedlet kan påverka körförmågan negativt. Men när triangeln utformades på 1970-talet följde till skillnad mot i dag ingen annan information med förpackningen.

Toleransökning

– En del läkemedel gör dig klart olämplig som bilförare under de första dagarna. Men efter en tid, när du utvecklat tolerans, går det utmärkt att köra bil, säger Björn Beermann.

Det finns dessutom en mängd annan information som är minst lika viktig att känna till om ett visst läkemedel, anser han, exempelvis att det inte bör tas i samband med graviditet eller vid vissa sjukdomar.

– Därför upplever vi att det är bättre att samla all information i bipacksedeln, så att patienten kan förstå vad det handlar om.

Läkemedelsverkets förslag har sänts ut på remiss till bland annat Apoteket AB, Socialstyrelsen, Vägverket, Sjöfartsverket och olika branschorganisationer.

Tas bort 2005

– Om vi inte möter en massiv proteststorm med starka argument kommer vi att plocka bort trianglarna, säger Björn Beermann.

Om det blir så försvinner de successivt från förpackningarna under nästa år.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida