Lämnar psykiskt sjuka ensamma

1 september 2006

Bara nio procent av tiden mellan sju på morgonen och nio på kvällen tillbringar vårdarna på gruppboenden tillsammans med de psykiskt sjuka. Det visar en doktorsavhandling av sjuksköterskan Lisbeth Kristiansen, forskare vid Karolinska institutet i Stockholm och vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Slutsatsen är att vårdare på kommunala gruppboenden för psykiskt sjuka saknar stöd från chefer och kommunledning. Efter att ha genomfört en interventionsstudie under två år där vårdarna bland annat fick handledning ökade tiden med brukarna till 20 procent.

Avhandlingen heter: Features of Swedish municipal elderly and psychiatric group dwelling care after the 1990s health care reformations.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida