Landets första ultramikroskop på plats i Umeå

Landets första ultramikroskop på plats i Umeå
Langerhanska öarna i en mus med typ 2-diabetes fångade med det nya ultramikroskopet i Umeå.

Gör det möjligt att studera biologiska och medicinska preparat i tre dimensioner.

26 augusti 2015

Två miljoner kronor kostar det nya ljusfältsfluorescencemikroskop som häromdagen installerades vid centrum för molekylär medicin på universitetetet i Umeå.

Till skillnad från andra optiska mikroskop använder det sig av ett mycket tunt ljusfält som belyser provet från sidan, det vill säga vinkelrätt från observationsriktningen. Genom att röra provet genom ljusfältet är det möjligt att skapa tredimensionella bilder av de preparat som analyseras.

Med det nya instrumentet går det att studera prover i upp till en centimeters storlek. Såväl vattenbaserade som organiska buffertar kan användas vid analyserna.

I en artikel på universitetets webb förklarar professor Ulf Ahlgren att det kommer att bli ett kraftfullt komplement till traditionell konfokalmikroskopi och optisk projektionstomografi, OPT, vilket är en annan teknik som Umeå universitet är ensamma om i Sverige.

Det nya mikroskopet ska bland annat användas för att studera hur de insulinproducerande Langerhanska öarna påverkas under utvecklingen av diabetes, ögats utveckling, hur cancerceller undviker att brytas ner av kroppens immunförsvar, nervsystemets och luktnervcellernas utveckling och utveckling av neurodegenerativa sjukdomar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida