Landsting sätter stopp för inhyrning

14 maj 2001

Från och med 2002 bör inte privata uthyrningsbolag användas! Direktivet kommer från ledningen i landstinget i Östergötland. Det gäller alla, utom läkare inom primärvården. Motivet är bland annat att spara pengar. Dessutom menar landstingsledningen att alltför mycket inhyrd personal är ett hinder för utvecklingen på arbetsplatsen.

Vårdförbundets ordförande i Östergötland, Kristina Nyström, är kluven inför beslutet. Hon anser att det aldrig är bra med monopol. Samtidigt säger hon att för många inhyrda ökar trycket på den fasta personalen när det gäller de arbetsuppgifter som inte är patientarbete.

– Jag tycker dock att arbetsgivaren borde fundera över varför personalen slutar och om det inte går att locka tillbaka den med bättre arbetsförhållanden och högre löner, säger Kristina Nyström.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida