Landsting tar över biomedicinska analytiker

En stor framgång. Så betecknar Stockholmsavdelningens ordförande Åsa Andersson den uppgörelse som innebär att landstinget trots tidigare vägran tar över biomedicinska analytiker från två privata företag.

13 januari 1997

Striden gällde sammanlagt 80 biomedicinska analytiker på Calab och Medilab som skulle förlora sina arbetsuppgifter i samband med att Huddinge sjukhus och Karolinska sjukhuset efter upphandling tar över verksamhet från de två laboratorieföretagen. Vårdförbundet SHSTFs Stockholmsavdelning hävdade att landstinget var skyldigt att ta över de 80. Avdelningen hänvisade till det EU-direktiv som säger att en arbetsgivare vid överlåtelse av verksamhet också måste ta över personalen från det tidigare företaget.

– Landstinget svarade dock att det inte var någon överlåtelse av verksamhet och vägrade bestämt att ta över någon enda biomedicinsk analytiker, säger Åsa Andersson.

Stockholmsavdelningen begärde då tvisteförhandling och den slutade i enighet i början av december. Överenskommelsen innebär att minst 22 av de 80 biomedicinska analytikerna får en tjänst i landstinget. Vidare har landstinget lovat att alla lediga tjänster och vikariat under 1997 ska gå till den här gruppen biomedicinska analytiker. Landstinget har också sagt att om någon av de 22 utnyttjar möjligheten till garantipension vid fyllda 58 år så ska man ta in en annan i stället så att det aldrig blir färre än 22 som får tjänst i landstinget.

– Medlemmarna och vi är nöjda med uppgörelsen, med tanke på att arbetsgivarens utgångsbud var att ingen skulle tas över, säger Åsa Andersson.

Hon säger att uppgörelsen är viktig för framtiden. Den som återtar en entreprenad måste i sitt bud räkna med personalkostnader. Därmed blir det knappast möjligt att skära ner och säga upp personal vart och vartannat år bara genom att byta entreprenör.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida