Landstinget i Kalmar vill förbjuda snus

Landstingets folkhälsoutskott ville få igenom ett snusförbud. Men förslaget har dragits tillbaka, åtminstone tillfälligt.

Landstingsstyrelsens beredning i Kalmar har i stället gett landstingsrådet Malin Petersson, moderat, i uppdrag att tillsammans med de fackliga organisationerna utarbeta förslag och riktlinjer om ett helt tobaksfritt landsting. Detta som en del i den vision om Kalmar som ett hälsolän som politikerna har antagit.

Det var tänkt att landstinget i februari skulle anta folkhälsoutskottets förslag om att totalförbjuda snus i landstingets lokaler. Men landstingsberedningen tog i januari inte ställning till förslaget eftersom man såg svårigheter med att genomföra det på ett bra vis.

Vårdförbundets avdelningsordförande Ann-Sofie Togner efterlyser upplysning och hjälp för snusare att sluta i stället för förbud och undrar samtidigt vad nästa förbud från hälsolänet kan bli:

– Ska man förbjuda tårtor för att vi har en del kraftigt överviktiga individer?

Landstingsrådet anser att argumenten för ett snusförbud är goda.

I hennes uppdrag ingår också att tydliggöra att personal som röker måste byta kläder och stämpla ut var gång de går för att röka. Arbetsmiljöhänsyn gjorde Kalmar läns landsting rökfritt redan 1993.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida