Landstinget i Örebro utreder vård till gömda

Örebro läns landsting har beslutat att utreda möjligheterna för papperslösa och gömda i länet att få vård på samma villkor som övriga länsbor.

Det var på senaste landstingsfullmäktige som beslutet togs efter en motion av Maria Rönnbäck ( C ).

– Papperslösa och gömda får inte vara glömda människor, sa hon under fullmäktigesammanträdet enligt ett pressmeddelande från landstinget, och fick medhåll av Britt Öhman (S) som besvarade motionen. Utredningen ska vara klar under året.

Landstingen är skyldiga att ge akut vård till dem som behöver. Men personer som inte är officiellt bosatta här eller saknar uppehållstillstånd, eller vars länder inte har något avtal med Sverige, till exempel asylsökande som har fått avslag, måste själva bekosta den vården fullt ut, utan subventioner.  
 
Flera landsting har dock redan infört generösare regler gentemot papperslösa och gömda, både när det gäller tolkning av begreppet akut vård, och när det gäller att kräva betalning. Nyligen tillsatte regeringen en länge aviserad utredning om möjligheter till vård för dessa grupper.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida