Landstinget i Uppsala klarar inte sitt rehabiliteringsansvar

Bara var fjärde långtidssjukskriven får rehabilitering i tid och nästan hälften får ingen rehabilitering alls. Det visar en rapport som revisorerna lämnat till landstingsstyrelsen i Uppsala .

15 mars 2006

Revisorerna konstaterar att ”landstinget inte kan anses fullgöra sitt lagstadgade arbetsgivaransvar när det gäller rehabiliteringsutredningar”.

Agneta Wiberg, ordförande för Vårdförbundet i Uppsala, anser att ekonomin och organisationen ? i nu nämnd ordning ? är orsaken till det usla utfallet.

? Det är kortsiktigt ekonomiskt tänkande som styr det här. Och att det är tjocka väggar mellan divisionerna, säger hon.

Vårdförbundet och de andra fackliga organisationerna tycker att rehabiliteringen av långtidssjukskrivna borde vara en landstingsgemensam angelägenhet. Men i den organisation som landstinget tillämpar hamnar ansvaret hos de sju divisionerna.

? De ägnar sig i första hand åt sjukvård och tycker väl inte att det här är så viktigt, säger Agneta Wiberg.

Hon framhåller att man på centralt håll i landstinget är medveten om problemet. För en tid sedan ordnade personaldirektören ett seminarium för chefer och de fackliga organisationerna där man bland annat gick igenom arbetsgivarens ansvar för rehabiliteringen.

Revisorerna kräver nu att landstingsstyrelsen senast den 5 maj redovisar hur man tänker åtgärda bristerna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida