Lång väntan på avgörande i barnmorskemålet

Arbetsdomstolens beslut i maj, att begära ett yttrande från EG-domstolen, innebär att det med största sannolikhet dröjer närmare två år innan det så kallade barnmorskemålet i Örebro definitivt avgörs.

10 augusti 1998

Frågan om barnmorskan Kia Wetterberg i Örebro har varit lönediskriminerad eller inte håller på att bli en riktig långkörare. Redan för två och ett halvt år sedan hölls den första huvudförhandlingen och nu lär det dröja
till år 2000 innan fallet slutgiltigt avgörs.

Arbetsdomstolen, ADs, beslut i maj gällde inte bara Kia Wetterberg utan även hennes kollega i Örebro, Kristina Ellmén, och är en så kallad mellandom. Dels gäller det om ersättning för obekväm arbetstid och värdet av en arbetstidsförkortning ska räknas in i lönejämförelsen mellan de två barnmorskorna och den medicintekniker som Jämställdhetsombudsmannen, Jämo
använt som jämförelseperson. Dels ska domstolen ta ställning till Jämos krav att AD ska förordna en utomstående sakkunnig på arbetsvärderingar.

När det gäller frågan om OB-ersättningen och värdet av arbetstidsförkortningen menar Jämo att den inte ska räknas in i grundlönen, medan landstinget i Örebro hävdar motsatsen. Den här frågan har en avgörande betydelse för målet. Om man skulle räkna med OB-ersättningen och värdet av arbetidsförkortningen blir löneskillnaderna minimala och det torde då bli svårt för Jämo att hävda att det förekommit någon lönediskriminering.

EG-rätten oklar
AD säger i sin majdom att svaret inte är självklart. Enligt AD framgår det inte tydligt vad som är rätt, varken i EUs ”grundlag” Romfördraget eller i EUs likalönedirektiv. Inte heller tidigare uttalanden i EG-domstolen ger klarhet.

I och med detta fanns det ingen annan lösning för AD än att begära ett utlåtande från EG-domstolen. EG-rätten, som är överordnad svensk lagstiftning, säger nämligen att man måste vända sig till EG-domstolen om tolkningen av EG-rätten inte är självklar. Dessutom är AD skyldig att vända sig till EG-domstolen om det handlar om beslut som inte kan överklagas. Och beslut i just AD kan inte föras vidare till en högre instans.
Ytterligare en fråga berörs i mellandomen, Jämos begäran om en speciell sakkunnig på arbetsvärdering. AD väljer här att vänta med beslut i avvaktan på EG-domstolens besked.

Iva-sjuksköterska får vänta
ADs dom får ytterligare en konsekvens. Eftersom Jämo och landstinget i Stockholm tidigare under våren kommit överens om att ADs beslut i de frågor som berörs av majbeslutet ska gälla även i det mål som gäller en iva-sjuksköterska på Danderyds sjukhus, kommer även det målet att vila tills EG-domstolen fattat sitt beslut.

 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida