Långtidssjuk

Långtidssjuk

Både frisk och sjuk— att möta personer med långvarig sjukdom. Elin Fjerstad. Studentlitteratur 2012, www.studentlitteratur.se, ISBN 978-91-44-07519-8

5 juni 2012

Du kan känna dig frisk, även om du är långvarigt sjuk. Påståendet kan verka konstigt, men den som drabbats av en långvarig sjukdom kan med rätt hjälp ändå känna sig frisk i övrigt.

Elin Fjerstad är specialist inom klinisk psykologi i Norge och har mött många människ­or som hamnat i existentiell kris, när kroppen inte längre fungerar som den ska. I sin bok fokuserar hon på psykologiska utmaningar vid långvarig sjukdom, och vill öka förståelsen för hur sjukdomar påverkar patienterna i deras vardag. En annan del är hur man kan hjälpa dem att återfå tron på att de kan påverka sin situation, trots sjukdomen. Det är viktigt att anpassa sig till sin sjukdom för att kunna leva med den. Det kan vara en oändlig process, då många sjukdomar går i skov och förutsättningarna ständigt förändras. P S-K

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida