Långverkande insulin ersätter pump

För den som inte vill bära insulinpump har de nya långverkande insulinerna blivit ett alternativ. Bland annat för barn.

? Jag tror inte att pumpanvändningen kommer att minska på grund av de långverkande insulinerna. Möjligen kommer ökningen av pumpanvändandet att mattas något. På en del barn provar vi i dag det långverkande insulinet innan vi sätter in pump.

Det säger Ragnar Hanås, barnläkare vid barnkliniken på Uddevalla sjukhus. Han är en av de läkare i Sverige som har störst erfarenhet av pumpbehandling på barn med diabetes. Redan 1984 behandlade han sitt första barn med insulinpump. I dag bär nära 50 procent av diabetesbarnen vid Uddevallakliniken pump. I hela Sverige är andelen barn med typ 1-diabetes som bär pump cirka 15 procent.

? För såväl barnet som familjen innebär en övergång från flerdosbehandling till pump oftast en större frihet, ökad trygghet och bättre blodsockerkontroll. Tillvaron blir enklare för alla parter, säger Ragnar Hanås, vars yngsta patient med pump är två år.

Vill inte ha pump
Men en del barn vill inte bära pump. Skälen varierar men en vanlig kommentar är att de inte vill ha någonting som sitter fast på kroppen.

Eller som en flicka uttryckte det för Ragnar Hanås: »Om jag har pump har jag diabetes 24 timmar om dygnet. Med insulinpennan har jag bara sjukdomen de gånger jag tar mitt insulin.«

Andra, mest tonåringar, vill ogärna skylta med sin diabetes, vilket de tycker att de tvingas till med pump. Inte minst när de visar magen i badhuset. Även om pumpen är bortkopplad sitter pumpnålen på magen kvar, till allmän beskådan för kompisarna.

Bra alternativ
? För dessa barn tror jag att långverkande insuliner kan bli ett bra alternativ, säger Ragnar Hanås.

Samma sak tror diabetessjuksköterskan Gunnel Wiklund vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm.

? Vi vet egentligen inte om det är något alternativ eftersom det är så nytt. Men vi har ganska många ungdomar och barn som använder det nya långverkande insulinet. Det verkar fungera väl.

? Kan man få samma effekt på blodsockret med injektioner så väljer en del patienter det. Andra väljer pumpen just för att de tycker det är bra att alltid ha insulinet med sig. Det är upp till patienten vilket hon eller han ska välja

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida