Länkar om äldrevård

1 september 2003

Nationella länkar

. Alzheimerföreningen
www.alzheimerforeningen.nu

. Demensförbundet
www.demensforbundet.se

. Forskning om äldre
www.aldrecentrum.se

. Indikatorer för utvärdering av läkemedelsanvändningens
kvalitet hos äldre. Socialstyrelsens förslag, remissversion.
www.sos.se/plus/dokinfo.asp?valPubl_id=2002-110-15

. Kvaliteten på läkemedelsanvändningen hos äldre
www.sos.se/plus/dokinfo.asp?valPubl_id=2000-15-8

. Landstingsförbundet
www.lf.se

. Läkemedel i användning – förändringar och tendenser.
Kvartalsrapport 2002:2. Tema: Läkemedelsanvändning hos
äldre över 80 år.
www.sos.se/plus/dokinfo.asp?valPubl_id=2002-125-15

. Nätverk för sjuksköterskor med intresse för nutrition
www.nutritionsnatet.com

. Socialstyrelsen
www.sos.se/sos/omsos/enheter/aldre.htm

. Svenska kommunförbundet
www.svekom.se/vard/aldre/index.htm

. Svenskt sårläkningssällskap (SSS)
www.sarlakning.com

. ÄldreVäst Sjuhärad (ÄVS)
www.aldrevast.hb.se

Internationella länkar

. Dansk selskap for sårheling (DSFS)
www.dsfs.org

. European pressure ulcer advisory panel
www.epuap.org

. Europeiska Alzheimerföreningen
www.alzheimer-europe.org

. Wound care information network
www.medicaledu.com

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida