Länktips

5 oktober 2007

NATIONELLA LÄNKAR

Ehlers-Danlors syndrom, Riksförbund Sverige
www.ehlers-danlos.se

Kraniofaciala föreningen
www.kraniofaciala.se

Kunskapscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsskador
www.ex-center.org

Kunskapscentrum för ärftliga sjukdomar
www.gensvar.se

Mun-h-center
www.mun-h-center.se

Nordisk länksamling för ovanliga diagnoser
www.rarelink.se

Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd
www.lj.se/oi

Riksförbundet Sällsynta diagnoser
www.sallsyntadiagnoser.nu

Socialstyrelsens kunskapsdatabas om små och mindre kända handikappgrupper
www.sos.se/smkh

Ågrenska nationellt kompetenscentrum sällsynta diagnoser 
www.agrenska.se

INTERNATIONELLA LÄNKAR
Center for små handicapgrupper 
www.csh.dk

COMP – Committee for orphan medicinal products
www.emea.europa.eu/htms/general/contacts/COMP/COMP.html

EURORDIS – European organisation for rare diseases
www.eurordis.org

Senter for sjeldne funksjonshemninger
www.frambu.no

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida